Zalo

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA CHÚNG TÔI

HOTLINE: 0909 100 022/ tư vấn :0909.302.279/ kinh doanh: 0928.768.268/ bán hàng: 0907.728.268 EMAIL: tu.bando281@gmail.com

Trang chủ / DÂY CUROA

DÂY CUROA

DÂY CUROA GIÁ SỈ

Dây curoa 5v 950

Dây curoa 5v 950

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 2100-8M

Dây curoa 2100-8M

0909100022 / Giá

090930279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 1125S5M

Dây curoa 1125S5M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 1195S5M

Dây curoa 1195S5M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa spb 2150LW

Dây curoa spb 2150LW

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 345L PU

Dây curoa 345L PU

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa S5M 390

Dây curoa S5M 390

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa S8M 1120

Dây curoa S8M 1120

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 2930V650

Dây curoa 2930V650

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa S5M 445

Dây curoa S5M 445

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 8V 1180

Dây curoa 8V 1180

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 3360 -14M

Dây curoa 3360 -14M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa C152

Dây curoa C152

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 2800-14M

Dây curoa 2800-14M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 3V 450

Dây curoa 3V 450

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 1552S8M20PK

Dây curoa 1552S8M20PK

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 3/11M 1550

Dây curoa 3/11M 1550

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 3400-20M170

Dây curoa 3400-20M170

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 2310-14M

Dây curoa 2310-14M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 8V 1600

Dây curoa 8V 1600

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 8v 1700

Dây curoa 8v 1700

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 3850-14MGT

Dây curoa 3850-14MGT

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 1552S8M30PK

Dây curoa 1552S8M30PK

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 575-5M

Dây curoa 575-5M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 960-8M

Dây curoa 960-8M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 1040D8MGT

Dây curoa 1040D8MGT

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 1760 S8M12PK

Dây curoa 1760 S8M12PK

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 1000-8YU

Dây curoa 1000-8YU

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 5200-20M340

Dây curoa 5200-20M340

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 4600-20M290

Dây curoa 4600-20M290

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 3850-14GT

Dây curoa 3850-14GT

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 2310-14MGT

Dây curoa 2310-14MGT

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 2758-14M

Dây curoa 2758-14M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 1540-14M

Dây curoa 1540-14M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 1344-14M

Dây curoa 1344-14M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 2800-8M

Dây curoa 2800-8M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 2600-8M

Dây curoa 2600-8M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa  1760-8M12pk

Dây curoa 1760-8M12pk

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 1765DPL22

Dây curoa 1765DPL22

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 2500-20M

Dây curoa 2500-20M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa xpa 1800

Dây curoa xpa 1800

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa xpa 2120

Dây curoa xpa 2120

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa xpb 2000

Dây curoa xpb 2000

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa xpb 1600

Dây curoa xpb 1600

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa W 896

Dây curoa W 896

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 463XH

Dây curoa 463XH

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Sundt 1170H

Dây curoa Sundt 1170H

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Sundt 1960-14M

Dây curoa Sundt 1960-14M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Good belt 3400-20M

Dây curoa Good belt 3400-20M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Goodbelt 49x9x2295

Dây curoa Goodbelt 49x9x2295

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Goodbelt CC700

Dây curoa Goodbelt CC700

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Goodbelt BX124

Dây curoa Goodbelt BX124

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Goodbelt 8V 1600

Dây curoa Goodbelt 8V 1600

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Pix 3VX 580

Dây curoa Pix 3VX 580

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Pix PJ 385

Dây curoa Pix PJ 385

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Pix PJ 695/1765

Dây curoa Pix PJ 695/1765

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Megadyne 1610SLV14

Dây curoa Megadyne 1610SLV14

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Megadyne 3550-T10

Dây curoa Megadyne 3550-T10

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Megadyne S8M open

Dây curoa Megadyne S8M open

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây PU 280H-4 gờ

Dây PU 280H-4 gờ

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

DÂY CUROA BANDO

Dây curoa 5v 950

Dây curoa 5v 950

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 2930V650

Dây curoa 2930V650

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 1195S5M

Dây curoa 1195S5M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa spb 2150LW

Dây curoa spb 2150LW

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa S5M 445

Dây curoa S5M 445

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa S5M 390

Dây curoa S5M 390

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 3360 -14M

Dây curoa 3360 -14M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa C152

Dây curoa C152

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

DÂY CUROA GATES

Dây curoa 4600-20M290

Dây curoa 4600-20M290

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 3850-14GT

Dây curoa 3850-14GT

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 800-8M

Dây curoa 800-8M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 1040D8MGT

Dây curoa 1040D8MGT

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 1760 S8M12PK

Dây curoa 1760 S8M12PK

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 8V 1600

Dây curoa 8V 1600

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 8v 1700

Dây curoa 8v 1700

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 3/11M 1550

Dây curoa 3/11M 1550

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

DÂY CUROA STEIGENTECH

Dây curoa 2500-20M

Dây curoa 2500-20M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 2758-14M

Dây curoa 2758-14M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 1540-14M

Dây curoa 1540-14M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 1344-14M

Dây curoa 1344-14M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 2800-8M

Dây curoa 2800-8M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 2600-8M

Dây curoa 2600-8M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa  1760-8M12pk

Dây curoa 1760-8M12pk

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa 1765DPL22

Dây curoa 1765DPL22

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

DÂY CUROA OPTIBELT

Dây curoa xpa 1800

Dây curoa xpa 1800

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa xpa 2120

Dây curoa xpa 2120

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa xpb 2000

Dây curoa xpb 2000

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa xpb 1600

Dây curoa xpb 1600

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

DÂY CUROA CONTITECH

Dây curoa W 896

Dây curoa W 896

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

DÂY CUROA MITSUBOSHI

Dây curoa 463XH

Dây curoa 463XH

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

DÂY CUROA SUNDT

Dây curoa sundt 225L

Dây curoa sundt 225L

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Sundt 1170H

Dây curoa Sundt 1170H

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Sundt 1960-14M

Dây curoa Sundt 1960-14M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Sundt SM 1248

Dây curoa Sundt SM 1248

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

DÂY CUROA GOODBELT

Dây curoa Good belt 3400-20M

Dây curoa Good belt 3400-20M

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Goodbelt 49x9x2295

Dây curoa Goodbelt 49x9x2295

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Goodbelt CC700

Dây curoa Goodbelt CC700

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Goodbelt C110

Dây curoa Goodbelt C110

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Goodbelt 10/5V 4800

Dây curoa Goodbelt 10/5V 4800

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Goodbelt 45x40x14x2190

Dây curoa Goodbelt 45x40x14x2190

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Goodbelt C118

Dây curoa Goodbelt C118

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Goodbelt 8V 1600

Dây curoa Goodbelt 8V 1600

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

DÂY CUROA PIX

Dây curoa Pix 3VX 580

Dây curoa Pix 3VX 580

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Pix PJ 385

Dây curoa Pix PJ 385

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Pix PJ 1320

Dây curoa Pix PJ 1320

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Pix PJ 695/1765

Dây curoa Pix PJ 695/1765

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

DÂY CUROA MEGADYNE

Dây curoa Megadyne 3550-T10

Dây curoa Megadyne 3550-T10

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Megadyne 1610SLV14

Dây curoa Megadyne 1610SLV14

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

Dây curoa Megadyne S8M open

Dây curoa Megadyne S8M open

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

DÂY CUROA PU ĐÚC GỜ

Dây PU 280H-4 gờ

Dây PU 280H-4 gờ

0909100022 / Giá

0909302279 (đơn tối thiểu)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC THÀNH ĐẠT

Là đơn vị nhập khẩu và phân phối các loại băng tải và dây curoa gates, bando, Pix, steigentech, optibelt, megadyne, contitech, mitsuboshi,  sundt, goodbelt, và phụ kiện băng tải, thiết bị công nghiệp của các thương hiệu hàng đầu Mỹ, Châu Âu, Nhật, Ý, Thụy Sỹ, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan....

XƯỞNG BĂNG TẢI: SỐ 37/5F Ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP.HCM

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: 12 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 38 ẤP THỚI TÂY 2,XÃ TÂN HIỆP HUYỆN HÓC MÔN TP. HCM

Điện thoại: 0909 302 279 / 0907 728 268

Hotline: 0909 100 022 / 0928 768 268

Tổng đài: (028)625 661 89

Email: tu.bando281@gmail.com

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: 12 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 38 ẤP THỚI TÂY 2,XÃ TÂN HIỆP HUYỆN HÓC MÔN TP. HCM
Giấy phép ĐKKD số 0312194826 - Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20/03/2013
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thanh Tú
@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC THÀNH ĐẠT. Designed by Trang vàng Việt Nam.